Контейнери за отпадъци
ЕКО ЕР КОНСУЛТ

Ние сме специализирани в доставка, наем и извозване на контейнери за строителни, битови и промишлени отпадъци. Разполагаме с действащ лиценз по закона за управление на отпадъците (ЗУО).

Нашите контейнери за отпадъци и боклук са в обем 4 (четири) и 6 (шест) кубически метра. Работим в град Пазарджик и региона.

Нашата мисия

ЕКО ЕР КОНСУЛТ е винаги насочена към опазване на Природата и спазва всички законови изисквания за извършване на дейността по извозване на отпадъчни материали.

Равновесието между Природата и хората е водещ фактор, който ни кара да се развиваме целесъобразно и да предлатгаме качественни услуги, които да не вредят на нашата планета. 

Отпадъците се извозват единствено в лицензирани депа за отпадъци!
konteineri-za-otpadaci-pazardzhik Контейнери за отпадъци Пазарджик - ЕКО ЕР КОНСУЛТ
Отдаване под наем на контейнери за боклук с обем 4  и 6  куб. м.
konteineri-za-bokluci-pazardzhik Контейнери за отпадъци Пазарджик - ЕКО ЕР КОНСУЛТ
Събиране на строителни, битови, промишлени отпадъци и други
konteineri-za-otpaduci-pazardzhik Контейнери за отпадъци Пазарджик - ЕКО ЕР КОНСУЛТ
Извозване на контейнерите до лицензирани по ЗУО депа за отпадъци